Công nghệ nhận dạng biển số tự động Green Parking

Công nghệ nhận dạng biển số tự động Green Parking cho phép quản lý, giám sát, thống kê phương tiện vào, ra bao gồm cả xe máy và xe ô tô bằng hình ảnh và dữ liệu biển số xe dạng Text