Giải pháp hướng dẫn đậu xe thông minh Green Parking (GPS)

Hệ thống hướng dẫn đỗ xe thông minh Green Parking cung cấp sự tiện lợi trong việc hướng dẫn đỗ xe một cách tự động cho bãi đỗ xe ô tô. Lái xe dễ dàng nhận biết vị trí còn trống tại từng khu vực trong bãi đỗ xe khi họ đi vào bãi