Giải pháp bãi đậu xe Nhà hàng, Bệnh viên, Trường học, Khu vui chơi, Café bar, Chung cư

Cơ động, bố trí thông minh phù hợp với mặt bằng, giảm thiểu hoàn toàn những tính năng chưa thật cần thiết, đảm bảo an toàn, tính ổn định của hệ thống vận hành,… đó là những tính chất quan trọng cho giải pháp Green Parking dành cho bạn.