Phần mềm quản lý bãi đậu xe tổng thể

Phần mềm quản lý bãi đậu xe tổng thể bao gồm: phần mềm quản lý vận hành cổng kiểm soát; phần mềm quản lý trung tâm, thu phí và quản lý phí; các phần mềm ứng dụng nâng cao được thiết kế riêng theo nhu cầu đặc biệt của khách hàng …