Green Parking với phần mềm quản lý trung tâm ưu việt

Đây là một sản phẩm phần mềm mới lần đầu tiên có mặt trên thị trường được Green Parking đầu tư và nghiên cứu trong hơn 3 năm, tổng hợp toàn bộ các nhu cầu về quản lý tổng thể về bãi đậu xe từ thông tin khách hàng xe tháng, thu phí, quản lý phí, thống kế, báo cáo doanh thu, … Chúng tôi hy vọng sẽ làm hài lòng Ban quản lý của bãi xe phức tạp, đa dạng về loại hình khách hàng, hình thức giữ xe, yêu cầu quản lý chi tiết từ Chủ đầu tư hay nhà thầu khai thác bãi xe tại Việt Nam

  1. Phần mềm quản lý trung tâm, thu phí và quản lý phí

    Phần mềm quản lý trung tâm, thu phí và quản lý phí

    Đây là một sản phẩm phần mềm mới lần đầu tiên có mặt trên thị trường được Green Parking đầu tư và nghiên cứu trong hơn 3 năm, tổng hợp toàn bộ các nhu cầu về quản lý tổng thể về bãi đậu xe từ thông tin khách hàng xe tháng, thu phí, quản lý phí, thống kế, báo cáo doanh thu, … Chúng tôi hy vọng sẽ làm hài lòng Ban quản lý của bãi xe phức tạp, đa dạng về loại hình khách hàng, hình thức giữ xe, yêu cầu quản lý chi tiết từ Chủ đầu tư hay nhà thầu khai thác bãi xe tại Việt Nam