Công cụ kiểm soát phương tiện tại cổng

Đây là công cụ và phần mềm quan trọng nhất để vận hành và kiểm soát phương tiện, phí giữ xe, nhằm đảm bảo anh ninh, an toàn cho phương tiện, quản lý phí vãng lại tại cổng kiểm soát

  1. Phần mềm vận hành và kiểm soát cổng

    Phần mềm vận hành và kiểm soát cổng

    Cổng kiểm soát là nơi ghi nhận thông tin lối vào và kiểm tra thông tin lối ra, là chốt chặn cuối cùng cho việc đảm bảo an toàn phương tiện. Luôn đứng ở góc độ của người dùng, phần mềm vận hành và kiểm soát cổng được thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tối đa hóa sự tập trung vào thông tin phương tiện để đảm bảo quy trình kiểm soát ra vào. Bên cạnh đó các tính năng quản lý, thống kê, đảo làn, … giúp cho hệ thống cổng hoàn toàn đáp ứng các tính năng quản lý đầy đủ và tiêu chuẩn nhất để vận hành một bãi xe hiệu quả.